H-P: 08:00-17:00, Sz: 08:00-14:00, V: Zárva

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKNAK

 

 

 

Adatkezelő:

GUSTI MEDITERRANEO KFT.

 

Weboldal:

www.gusti.hu

 

Érintettek köre:

Regisztrált Felhasználók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2020. október 29. napjától

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 


 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket…

 1. az Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról 3

 2. az Adatkezelő adatairól 3

 3. a GUSTI MEDITERRANEO Kft. által kezelt személyes adatok köréről,

az adatkezelés céljáról,

az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról 3

 1. .az Érintettek jogairól 10

 2. .az Érintettek személyes adatait megismerők köréről 17

 3. az alábbi egyéb rendelkezésekről 18

1. számú melléklet: Érintett hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 20


 


 


 


 


 


 


 


 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket…

 

I.

 

az Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. Számú Melléklete az Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat, melynek aláírásával és a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére történő visszaküldésével az Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.5. pontjában meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1. és III.2. pontjaiban foglaltakat.

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a hírlevél küldés elfogadására, továbbá a cookie tájékoztató elfogadására, melyekről az Érintettek külön jogosultak nyilatkozataikat megtenni.

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása nem feltétele az Érintett személyes adatai kezelésének, figyelemmel arra, hogy az Érintett személyes adatai kezelésének csak egyik jogalapja az Érintett hozzájárulása.

 

II.

 

az Adatkezelő adatairól:

 

 1. Cégnév: GUSTI MEDITERRANEO Korlátolt Felelősségű Társaság

 2. Cég rövidített neve: GUSTI MEDITERRANEO Kft.

 3. Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31. A. ép.

 4. Cégjegyzék szám: 01-09-713896

 5. Adószám: 12998322-2-43

 6. Statisztikai számjel: 12998322-4639-113-01

 7. Bankszámlaszám: 10300002-10540118-49020010 (MKB Bank Zrt.)

 8. Ügyvezető: Isaák Ildikó Judit

 9. Elektronikus elérhetőség: rendeles@gusti.hu

 

III.

 

a GUSTI MEDITERRANEO Kft. által kezelt személyes adatok köréről,

az adatkezelés céljáról,

az adatkezelés jogalapjáról,

az adatkezelés időtartamáról:

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.5. pontjában meghatározott alábbi adatok szolgáltatása a www.gusti.hu weboldalon történő regisztráció feltétele, a szerződés megkötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a megrendelés teljesítésének a feltétele. Az Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül az Érintett nem tud regisztrálni a www.gusti.hu weboldalon, a GUSTI MEDITERRANEO Kft. és az Érintett közötti szerződéses jogviszony nem jön létre, illetve a már létrejött szerződéses jogviszony megszűnik.

 

 

 1. E-mail cím (=Felhasználónév)

 2. Jelszó

 3. Érintett cég neve

 4. Érintett cég székhelye

 5. Érintett cég adószáma

 6. Érintett cég képviseletében eljáró személy neve

 7. Érintett cég képviseletében eljáró személy telefonszáma

 8. Szállítási név – amennyiben az Érintett kéri a termék kiszállítását

 9. Szállítási cím – amennyiben az Érintett kéri a termék kiszállítását

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.5. pontjában meghatározott alábbi adat szolgáltatása nem feltétele a www.gusti.hu weboldalon történő regisztrációnak, a szerződés megkötésének, a szerződéses jogviszony fennmaradásának, és ezáltal a megrendelés teljesítésének. Az Érintett nem köteles ezen adatot megadni, ezen adatot abból a célból kéri az Adatkezelő, hogy az Érintett részére releváns ajánlatot tudjon tenni, és ezáltal a Felek közötti szerződéses jogviszony létrejöjjön.

 

 1. Érintett cég tevékenysége

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintett által megadatt adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága alapján lehetősége van.

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a III. 5. pontban meghatározott személyes adatokat a III.5. pontban meghatározott célból, és jogalapon kezeli azzal, hogy azon személyes adatokat az Érintettek a www.gusti.hu weboldalon történő regisztráció során adhatják meg az Adatkezelő számára figyelemmel arra, hogy a webáruházban történő vásárlás előfeltétele a www.gusti.hu weboldalon történő regisztráció.

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 

 1. Belépési adatok:

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a belépési adatok megadása azért szükséges, mert a regisztrált Felhasználók ezen adatokkal tudnak belépni és megrendelést leadni a www.gusti.hu webáruházban.

 

 1. E-mail cím (= Felhasználónév) – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett azonosítása

 2. Érintettel való kapcsolattartás

 3. Érintettel a szerződés megkötése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

  1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. Jelszó – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett azonosítása

 2. kapcsolattartás

 3. Érintettel a szerződés megkötésének adatvédelmi biztonsága

 4. Felhasználói fióknak az adatvédelmi biztonsága

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

  1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

  2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig

 

 1. Érintett cég adatai:

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a cégadatok megadása azért szükséges, mert a www.gusti.hu webáruházban kizárólag gazdasági társaságok (cégek) adhatnak le megrendeléseket, melynek értelmében regisztrálni is csupán cégeknek van lehetősége a www.gusti.hu weboldalon.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintetteket, hogy az Érintett cég tevékenységének megadása azért célszerű, hogy az Adatkezelő az Érintett cég részére csupán a számára releváns termékekre vonatkozóan adhasson ajánlatot, megkönnyítve ezzel az Érintett választását az Adatkezelő által kínált termékek közül.

 

 1. Érintett cégneve – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett azonosítása

 2. Érintettel a szerződés megkötése

 3. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

 4. Érintett részére számla kibocsátása

 5. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 2. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

 3. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő neve

 4. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 5. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 2. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

2. Érintett cég székhelye – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett azonosítása

 2. Érintettel a szerződés megkötése

 3. Érintett részére számla kibocsátása

 4. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 2. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő címe

 3. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 4. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 2. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

 1. Érintett cég adószáma – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

  1. Érintett azonosítása

  2. Érintettel a szerződés megkötése

  3. Érintett részére számla kibocsátása

  4. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 2. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 2. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. d) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő adószáma

 3. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 4. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 2. GUSTI MEDITERRANEO Kft-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

4. Érintett cég tevékenysége – NEM KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett részére a számára releváns termékekre vonatkozó ajánlattétel

 2. Érintettel a szerződés megkötése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett részére ajánlat küldése: Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése

 2. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 3. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. Felhasználó képviseletében eljáró természetes személy adatai:

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Felhasználó képviseletében eljáró természetes személy adatainak megadása azért szükséges, mert az Adatkezelő és az Érintett cég, az Érintett cég képviseletében eljáró természetes személyen keresztül tud kommunikálni egymással, az Érintett cég a természetes személyen keresztül tud regisztrálni, és megrendeléseket leadni a www.gusti.hu weboldalon.

 

    1. Érintett cég kapcsolattartójának neve – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel való kapcsolattartás

 2. Érintettel a szerződés megkötése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. Érintett cég kapcsolattartójának telefonszáma – KÖTELEZŐ megadni

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel való kapcsolattartás

 2. Érintettel a szerződés megkötése

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  1. szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben az Érintett kapcsolattartójaként megjelölt személy nem azonos az Érintett cég képviseletére jogosult személlyel, úgy az Érintett cég köteles megszerezni az Érintett cég kapcsolattartójaként eljáró személy hozzájáruló nyilatkozatát a nevének, és telefonszámának, mint személyes adatainak a kezelésére, amennyiben egyéb jogalappal nem rendelkezik a kapcsolattartóként megjelölt személy személyes adatai kezelésére. Ebben az esetben az Érintett cég minősül adatkezelőnek, a GUSTI MEDITERRANEO Kft. ezen személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.

 

 1. Szállítási adatok:

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a szállítási adatok megadása azon Érintettek részére szükséges, akik kérik a termék kiszállítását, mert az Adatkezelő kizárólag ezen adatok megadása esetén tudja kiszállítani az Érintett által megrendelt termékeket.

 

    1. Név –KÖTELEZŐ megadni, amennyiben az Érintett kéri a termék kiszállítását

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett által megrendelt termék szállítása

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. Cím – KÖTELEZŐ MEGADNI, amennyiben az Érintett kéri a termék kiszállítását

 

 1. adatkezelés célja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintett által megrendelt termék szállítása

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:

 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 1. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

  1. szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a III. 5. pontban meghatározott személyes adatokat kizárólag elektronikus úton kezeli.

 

IV.

 

.az Érintettek jogairól:

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ, valamint az Érintett jogaira vonatkozó minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva rendelkezésre álljon.

 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban kifejtettek szerint, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Amennyiben a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, az alábbiakban kifejtettek szerint, késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az információkat, valamint a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Azonban, ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


 

 1. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket az őket megillető jogokról:

 

 1. Érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

Információk, melyre az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed:

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a GUSTI MEDITERRANEO Kft.-től, mint Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • adatkezelés céljai

 • érintett személyes adatok kategóriái

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

 • felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Kérelem elbírálásának folyamata:

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő fentiekben meghatározott kötelezettségének jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tesz eleget azzal, hogy a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére, legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

 

 1. Érintett személyes adatainak helyesbítése:

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján.

 

Kérelem elbírálásának folyamata:

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett személyes adatai helyesbítésére vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz. A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintett helyesbítésre vonatkozó kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező napon helyesbíti, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok helyesbítését az Adatkezelő közölte.

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a helyesbítéssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette.

 

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok helyesbítésére vonatkozó kérelmével, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok helyesbítésével illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a GUSTI MEDITERRANEO Kft, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Érintett kérelmezheti a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”):

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül.

 

Adatkezelő adattörlési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő akkor köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (vagylagos feltételek)

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

 • személyes adatokat jogellenesen kezelték

 • személyes adatokat a GUSTI MEDITERRANEO Kft.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

 

Kivételek az adattörlési kötelezettség alól:

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem alkalmazandó a törlésre vonatkozó fenti rendelkezés, amennyiben az adatkezelés: (vagylagos feltételek)

 • a személyes adatok kezelését előíró, a GUSTI MEDITERRANEO Kft.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges

 • statisztikai célból szükséges, amennyiben az „elfeledtetéshez való jog” valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Kérelem elbírálásának folyamata:

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett személyes adatai törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatal követő munkanapon tájékoztatja.

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő az Érintett törlésre vonatkozó kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező napon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

 

A GUSTI MEDITERRANEO Kft., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette.

 

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok törlésére vonatkozó kérelmével, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésével illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a GUSTI MEDITERRANEO Kft, mint Adatkezelő Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Érintett kérelmezheti a személyes adatai kezelésének korlátozását:

 

Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettsé